Staj hakkında bilgi

1. Süre
CAA ve CAD Bölümlerinde öğrencilerin 30 işgünü süresince staj yapmaları zorunludur. Staj yapılan kuruluşta hafta sonları çalışılsa bile Cumartesi ve Pazar günleri staj süresine sayılmaz.

Öğrenci staj süresince çok istisnai durumlarda (hastalık, ailevi sorunlar vb) işyerinin uygun görmesi halinde izin kullanabilir. Kullanılan izin Bölüme de bildirilir ve stajın sonuna eklenir. Kullanılan iznin 1 haftayı aşması halinde staj iptal edilir ve F notu verilir. Bu durumda öğrenci staj dersi için çekilme (withdraw) hakkını kullanabilir.

Öğrencinin stajyerindeki performansı, işyeri aranarak ve amiriyle de görüşülerek Bölüm tarafından izlenir. Performansı amirince olumsuz bulunan veya 3 kez arandığında işyerinde bulunamayan öğrencinin stajı iptal edilir ve F notu verilir. Bu durumda öğrenci staj dersi için çekilme (withdraw) hakkını kullanabilir.

2. Staj dersi ne zaman yüklenir?

Stajını 5. maddede belirtilen Yaz Okulu sınav tarihine kadar tamamlayacak öğrencilere bu ders Yaz Okulu'nda yüklenir ve harf notları Yaz Okulu sonunda verilir. Yaz Okulu'nda staj dersi için herhangi bir ücret ödenmez. Stajı Yaz Okulu için verilen sınav tarihine kadar bitmeyecek öğrencilere bu ders izleyen Güz Döneminde yüklenir ve harf notları Güz Dönemi sonunda verilir. 

Staj dersi, stajını tekrar etmekte olan öğrenciler dışındakiler için "yeni ders" sayılacağından durumu Başarısız (Unsatisfactory) veya Sınamalı (Probation) olan öğrenciler için güz döneminde özel onay ile yüklenir ve öğrenci kendine tanınan "bir yeni ders hakkını" staj dersi için kullanmış olur. Yaz Okulu'nda durumu ne olursa olsun öğrenciler için "yeni ders" kısıtlaması olmadığından bu dersin yaz okulunda alınmasında herhangi bir kısıtlama yoktur.

3. Harf notu
Staj, 2 kredilik CAA200/CAD200 koduyla değerlendirilir ve bir harf notu verilir.

Staj dersi harf notunu etkileyen aşamalar aşağıda belirtilmiştir:
Amirin stajyeri değerlendirmesi %20
Staj raporu %50
Staj sonu sınavı %30
Yoklama %9 (İşyerinden arandığında yerinde bulunamayan öğrenciden, yoklama notundan puan düşülür. 3 kez arandığında da bulunmayan öğrencinin stajı iptal edilir.)

Notlar 109 üzerinden verilir, toplanan not 100'e çevrilir ve harf notu buna göre verilir. 

Staj raporu ve staj sonu sınavının içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi, dönemin staj koordinatörü hocanız tarafından staja başlamadan size aktarılacaktır.

3. Staj konuları ve uygun işyerleri
CAA için kabul edilebilen konular: Muhasebe, bankacılık, finans

CAD için kabul edilebilen konular: Muhasebe, bankacılık, finans, satış ve pazarlama, insan kaynakları

Staj için başvurular, yukarıdaki konular da dikkate alınarak öğrenci tarafından uygun işyerlerine yapılır. Uygun işyerleri:
* Muhasebe stajı için yeminli mali müşavirlik büroları
* Diğer konular için yüksekokul mezunu en az 10 çalışanı olan işyerleridir.

Öğrencinin, aile bireylerinin yönetici konumunda olduğu işyerlerinde staj yapmalarına izin verilmemektedir.

Yurtdışında staj, ancak AISEC, IAESTE veya Avrupa Birliği'nin gençlere yönelik projeleri çerçevesinde yapılabilir.  

4. İşyerlerinin isteyebileceği belgeler
Başvuru sırasında işyeri, sigorta yapılmasında Bilkent'in politikasını sorabilir. Bilkent Üniversitesi, staj yapacak öğrencilerin primlerini ve sigorta işlemlerini kendisi üstlenmektedir, bu konuda işyerine bu şekilde bilgi verebilirsiniz.

İşyeri, stajın müfredatımızın zorunlu bir parçası olduğuna ilişkin bilgi isteyebilir, buna ilişkin yazıyı Bölüm Başkanı'ndan alabilirsiniz.  

5. Başvuru
Staj yapılabilmesi için CAA öğrencilerinin CAA111'den, CAD öğrencilerinin ise CAD111'den en az D almış olmaları şartı vardır. Stajın daha verimli olabilmesi için öğrencilerin, ikinci dönemlerini de tamamladıktan sonra ve tercihan CAA için CAA112'yi de almış olmaları, CAD için CAD114'ü de tamamlamış olmaları önerilmektedir.

Başvurunun birinci adımı, CAA için buraya, CAD için ise buraya tıklayarak indirilebilecek formun doldurulmasından oluşur. İşyerindeki potansiyel amirin staj sırasında yaptıracağı işleri belirtmesi ve yaptırılacak işlerin, yukarıda sıralanan konu başlıklarından hangisi kapsamına gireceği de mutlaka belirtilmelidir.

Başvuru formu, Staj koordinatörüne gösterilir, işyerinin ve yaptırılacak işlerin Bölüm hedeflerine uygun ise staj koordinatörü tarafından onaylanır.

Onaylanan başvuru formunda yer alan bilgiler, Bölüm Staj Bilgi Sistemine de girilir ve kuruluş tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş form, Staj Koordinatörü hocaya teslim edilir. Böylelikle öğrencinin bu işyerinde staj yapması kesinleşir.

6. Staj yapacaklar için önemli tarihler
Staj yapılacak işyerinin belirlenmesi, staj koordinatörüne onaylatılması, Bölüm Staj Bilgi Sistemine girilmesi ve imzalı - kaşeli formun staj koordinatörüne teslimi - 13
Mayıs

Staj yerinizin değiştirilmesi / yeni yerin onaylanarak kesinleşmesi için son gün:
Yaz okulunda staj yapacaklar için 31 Mayıs, stajı yaz okulu sonrasına kalacaklar için 15 Temmuz

Dikkat: 15 Temmuz'a kadar staj yapacağı kuruluş belli olmayanların stajı bir sonraki yılın yazına kalır!

Dikkat: 8 Ağustos'a kadar işbaşı edemeyenin stajı bir sonraki yılın yazına kalır!

Yaz Okulu sırasında staj yapanlar için staj sonu sınavı ve staj raporunun teslimi - 25 Temmuz Pazartesi, 14:00, G140 amfi
(Stajı 22 Temmuz'a kadar bitmeyeceklerin staj dersi Güz Dönemine yüklenir)

Staj bitimi 22 Temmuz sonrasına kalacaklar için staj sonu sınavı ve staj raporunun teslimi - 26 Eylül Pazartesi
(Staj dersiniz güz döneminde yüklenir - dikkat: U veya P olanlar bu ders için "yeni ders hakkı" kullanırlar)

7. Yaz okulunda staj yapıyorsam ders alabilir miyim?
Hayır. Önceleri bu mümkünken hem takibi zor olduğundan hem de öğrencilerimizin stajları ve yaz okulunda almakta oldukları derslerinin aksadığı görüldüğünden artık buna izin verilmemektedir. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerimiz stajlarını en geç 8 Ağustos'ta başlatmak üzere güz dönemine yükletebilirler.

Başkaca sormak istedikleriniz için Bölüm Başkanlığına danışabilirsiniz.